MPE portalo


La Nova Latino


Teologio de Paco


Libro de Mormon


MormonGandhi.com


Interna Ideo


Dezereta Alfabeto


Espero kaj Plenumo


Monato Magazino


Paco kaj Egaleco

Paco kaj Egaleco
Pioniroj por Paco
Pacaj Batalantoj
Mormona Gandhi
Libro de Mormon
Paco en la Biblio
Paco kaj Justeco
Neniam Milito

Homaj Rajtoj
Socia Justeco
Liberala Teologio
Radikala Politiko
Feminismo
Samseksemo
Verduloj
Sunŝtono Magazino

MESJ- English
MVG- Nederlands
MWV- Afrikaans


Esperanto


UEA
UEA Viva filmetoj
PEM
E Nederlando
E Flandro
E Usono

Esperanto TV.com
Esperanto Videoj
Bialystok Televido
ĈRI Videoj
Farbskatol Filmetoj

Esperanto en Radio
Radio Verda
Ĉina Radio

Gazetejo.org
Vikipedio Gazetlisto
Monato Magazino
El Popola Ĉinio

Verda Stelo.com
Esperanto Blog
Kiberio Blogsfero
Blogo de Maria
Esperanto.com
Eventeo.net
Klaku.net
Monda Kalendaro
Drupalo.org

Rondo Familia

Vikipedio
Google Esperanto
WikiTrans

GramTrans
I-Translate4.eu
English-Esperanto

Lernu.net
Facila Vento
Pasporta Servo
Pasporto al la
Tuta Mondo


Pri MPE
Kontaktu nin

 

sub la sankta signo de l'espero kolektiĝas pacaj batalantoj

La Mormona Tabernaklo Ĥoro kantas "truth is marching" aŭ "la vero marŝante".
Video pri la kuraĝo de la mormonaj pioniroj, de Martin Luther King,
Mahatma Gandhi, Desmond Tutu, kaj de Aung San Suu Kyi.
Por Esperanta Mormonaro
Sub la sankta signo de l' espero, kolektiĝas pacaj batalantoj, kaj rapide kreskas la afero per laboro de la esperantoj. Internacia Lingvo por Internacia Eklezio.
Homaj Rajtoj estas Evangeliovaloroj
MPE estas “fervore engaĝanta” (D&I 58:27) en laborado por la evangeliovaloroj de paco, egaleco, justeco, homaj rajtoj kaj saĝa zorgado por la tero.
La Mormona Laboristo
Mormonaj skrib(aĵ)o kaj profeta instruado forte parolas pri socia justeco, paco, egaleco, demokratio, homaj rajtoj, kaj saĝa zorgado de la teraj resursoj.
Internacia Lingvo de la Spirito
Ne mormona, sed tre belsona kantas ĴomArt kaj Nataŝa:
Ĉu timigas la ombro, la deenaj respondoj pri vero, pri vivo, pri vi? (legu la Esperanta teksto sub la video)
La Revrajto
Kvankam ni ne povas diveni la tempon kiu estos, ni havas almenaŭ la rajton imagi kian ni volas ke ĝi estu. Kio okazus se ni ekpraktikos la nenian proklamitan rajton revi?
Propono por Ŝanĝi
Ni proponas ŝanĝi nian konstitucion por establi ke mono ne estas parolado, kaj ke homoj, ne entreprenoj, estas personoj rajtigita al konstituciaj rajtoj. (ankaŭ en Utaho).
Ekumena Templo de Bona Volo
La Templo de Bona Volo esta la plej vizitata monumento en Brazilo, kaj estas renkontejo por Ekumena Spiritaro, pere de Kulturo, Arto, Ekologio kaj Spirita Medicino.
Liberala Mormonismo
Jozefo Smith: Nia Patro en la ĉielo estas pli liberala en Siaj vizioj kaj senlimaj en Siaj gracoj kaj benoj, kiel ni pretas kredi aŭ akcepti.
Teologio de la Liberigo
La instruo de Jesuo Kristo estas komprenitaj en esprimoj de liberigo de maljustaj politikaj, ekonomiaj, aŭ sociaj kondiĉoj. (Mormona Liberigo-Teologio
Kantiko de la Kreitaĵoj - Powerpoint prezentado
Laŭdata estu, mia Sinjoro, kun ĉiuj Viaj kreitaĵoj, precipe sinjoro frato Suno, kiu portas tagon kaj Vi lumigas per ĝi; kaj ĝi estas bela kaj brilege elradianta.
La Miraklo de Pardono
Pardoni estas la plej granda kontribuo al homaj rajtoj en la mondo. Estas simpla kristana kaj universala spirita valoro. Pardoni estas la sekreto.
Ĉu Ni Kuraĝas Sekvi?
La Evangelio de Jesuo Kristo konfrontas nin kun la ofte malkomfortigaj demandoj pri paco, justeco, egaleco, kaj ekologio. Admonojn de la Princo de la Paco.
Ĉe la riveroj Babilonaj
Melankolia lamentado pri la mankado de paco en Irako.
Thomas Mann: "Milito estas malkuraĝa eskapo de la problemoj de paco."
Inspiro kontraŭ Malespero
Morice Benin kantas: In-spir'.
Samideanoj, idealistoj ĉie, de tempo al tempo bezonas novan inspiron per la internacia lingvo de...muziko!
Fantazio reflektas Realon
La Mastro de'l Ringoj kaj la Fido Kristana.
Aŭtoro Tolkien: Ĝi "estas verko fundamente religia kaj katolika."
(ankau legu: "a philologist on Esperanto")


pacifistan kanton de juna alternativa rok-bando LOUNA kun subteksto en esperanto


La avantagoj de Popolunuigo - Esperanto from Parolu Mondo on Vimeo.

Jesuo diris: La vulpoj havas kavojn, kaj la birdoj de la ĉielo havas ripozejojn;
sed la Filo de homo ne havas, kie kuŝigi sian kapon. (Luko 9:58)
Mormonismo


Eklezio Jesuo Kristo
Komunumo Kristo

Sankta Biblio
Normo Verkaro
Libro de Mormon
Doktrino Interligoj
Multevalora Perlo

Joseph Smith
Brigham Young
Mormonaj Pioniroj
Mormono Vojo
Mormona Templo
Mormona Arto

Genealogistoj

Liberala Teologio

BYU Ret-Televido
VikipedioMormona
Liahona Esperanto

PEM

PEM forumo

Ekumenismo

Ekumeno
Bonvenigi ĉiuj Veroj

Espero Katolika
Radio Vatikana
La Nova Latino
La Papo Esperanto
Kantiko de Kreitaĵoj
IKUE

Kristana.org
KELI
Preĝlibreto ĉiutaga
Biblia Gvidlibro
Frateco

Kvakerismo

LiberalaMormonismo
Tago de Ekumeno

Gerrit Berveling
Huub Oosterhuis
John Shelby Spong
Marcus Borg

Sankta Biblio
Himnologio
Biblia Revuo
Religiaj Libroj UEA

Bona Volo

Religio en la Mondo

Islamo
Sankta Kurano
Bismillah Video

Oomoto por Paco
Oomoto Video

Homaranismo

Genealogistoj